PureZONE

PureZONE


Anti-mikrobiell film - Pure Zone®-sortiment


Film bestående av transparent gjuten polymer PVC av 60 mikron, innehållande antimikrobiella medel, belagd med ett tryckkänsligt akryllim. Avsedd för antimikrobiellt skydd av ytor i områden som kräver en hög grad av hygien (allmänna utrymmen, jordbruksmat, våtrum, sjukhus, etc.).

För mer info och resultat från lab Ladda .PDF

För mer info och bokningar skriv eller ring

Tino 0768668474

 Adde 0707559512